Huurverhoging vrijesector huurwoning

Huurverhoging bij een geliberaliseerd huurcontract (vrije-sector)

Heeft u een woning met een geliberaliseerd huurcontract (ook wel vrije sectorhuur genoemd)? Dan kan de verhuurder op 2 manieren de huur verhogen. Via een indexeringsclausule in het huurcontract. Of via een aanbod van een nieuw huurcontract.

Bij een geliberaliseerd contract gelden andere regels voor huurverhoging dan bij huurwoningen met een gereguleerd huurcontract (sociale huur). Check of u een geliberaliseerd of gereguleerd huurcontract heeft.

Huurverhoging via een indexeringsclausule in het huurcontract

Is er in het huurcontract een indexeringsclausule opgenomen? Dan is de jaarlijkse huurverhoging al aan het begin van de huur overeengekomen.

In het huurcontract staat dan vermeld voor welk percentage of welk inflatiepercentage is gekozen. Is de indexeringsclausule in uw huurcontract gebaseerd op de consumentenprijsindex van het CBS? Dan kunt u de huuraanpassingen berekenen met de Indexeringsmodule huurprijsaanpassing.

Geen huurverhogingsvoorstel

Bij een indexeringsclausule hoeft de verhuurder geen huurverhoging voor te stellen. Door de huurovereenkomst te ondertekenen, bent u immers al aan het begin van de huur akkoord gegaan met de huurverhoging. De verhuurder hoeft alleen te laten weten met welk bedrag de huurprijs omhoog gaat. En hoe de verhoging is berekend. Er is geen termijn waarbinnen de verhuurder u deze informatie moet geven.

Bezwaar maken tegen huurverhoging

U kunt mondeling of schriftelijk bezwaar maken bij de verhuurder als deze een andere (hogere) prijsindex gebruikt dan in het huurcontract is vermeld. De verhuurder komt dan namelijk het contract niet na.

Huurverhoging via een nieuw huurcontract

Staat er geen indexeringsclausule in het huurcontract? Dan kan de verhuurder alleen de huur verhogen door u een nieuw huurcontract aan te bieden met (onder andere) een hogere huurprijs. Hierbij geldt er geen maximum aan de huurverhoging.

Niet akkoord met nieuw huurcontract

Stemt u niet in met dit aanbod voor een nieuw huurcontract voor dezelfde huurwoning? Dan kan de verhuurder het huurcontract om die reden opzeggen. Als u vervolgens niet schriftelijk instemt met de huuropzegging, kan alleen de rechter het huurcontract beƫindigen.

De rechter zal dan beoordelen of het aanbod voor een nieuw huurcontract redelijk is. Vindt de rechter het een redelijk aanbod? Dan zal hij het huurcontract beƫindigen en moet de u de woning verlaten. Vindt de rechter het aanbod niet redelijk? Dan blijft het oude huurcontract, dus zonder de huurverhoging, in stand en mag u in de woning blijven wonen.

Vind huurwoningen op mijnhuren.nl en huurwoning.com voor de nieuwste woningen.